Sveže informacije

Image

Knjigovodske listine in dokumentacija

Obvezen del vodenja podjetja oziroma gospodarske družbe je tudi vodenje in evidentiranje knjigovodskih listin. Predstavljajo temelj računovodskih izkazov in poslovanja podjetja. Med njih spadajo izdani in prejeti računi, potni nalogi, dobavnice, prevzemnice in bančni izpiski. Pravilno in natančno vodenje knjigovodskih listin je ključno za preglednost in skladnost poslovanja ter izpolnjevanja zakonskih zahtev.

Vsaki naši stranki nudimo brezplačen dostop do programa E-računi, v katerem lahko elektronsko izdajate račune in spremljate statistiko vašega poslovanja. Program je enostaven, pregleden in dostopen na spletu, tako boste lahko kjerkoli do njega dostopali in račune izstavili v minuti. Ko nam zaupate vse vaše zahteve, vam program nastavimo po vaših željah in potrebah.

Predlagamo, da uredite pooblastilo na banki za vpogled bančnih izpiskov. Za računovodstvo 21. stoletja je dostop skoraj nujno potreben. Pri podjetjih, ki presegajo standarde poslovanja, je potreben iz stroškovnega vidika, saj tako lahko zagotavljamo zadovoljstvo na obeh straneh.

V kolikor ste davčni zavezanec je pomembno, da dokumentacijo pravočasno dostavite v računovodstvo. Rok za oddajo dokumentacije je 15. v mesecu.

Dokumentacija ali knjigovodske listine

Dokumentacija ali knjigovodske listine

Vse listine skrbno pregledamo, poknjižimo in vas v primeru nejasnosti tudi kontaktiramo. V našem interesu je, da svoje poslovanje razumete in ste uspešni. Prav tako bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja kadarkoli nas potrebujete. Nudimo brezplačno svetovanje in smo vaš vmesni člen pri komunikaciji z državo. Pustite računovodstvo nam, posvetite se svojemu poslu ter tistemu, kar vam resnično prinaša denar. Vabljeni, da nas v primeru vprašanj kontaktirate na elektronskem naslovu info@atilus.si ali pa na telefonski številki 030-454-921.

1. Knjigovodska listina – Izdani računi

Vsaki naši stranki nudimo brezplačen dostop do programa E-računi za elektronsko izdajanje računov in spremljanje statistike poslovanja.

Enostavno, hitro in na spletu.

2. Knjigovodska listina – Prejeti računi

Prejeti računi so vsi računi, ki vsebujejo številko računa, datum izdaje, datum opravljene storitve in datum valute. Pomembno je, da se glasijo na vaše podjetje, le tako ga je možno upoštevati. 

3. Knjigovodska listina – Bančni izpiski

Predlagamo pooblastilo pri banki za vpogled bančnih izpiskov. Za računovodstvo 21. stoletja je nujno potreben.

Obdavčitev atilus racunovodstvo grafika

Obdavčitev atilus racunovodstvo grafika

4. Knjigovodska listina – DDV

Pri DDV zavezancih je pomembno da pravočasno dostavite dokumentacijo v računovodstvo, tako bomo lahko oddali in zagotovili knjižbe za izračun DDV-ja.

5. Knjigovodska listina – Plače

Pravilnik o izplačilu plač bo vaše podjetje zavaroval pred inšpekcijo za delo, prav tako bo povečal natančnost in zmanjšal možnosti za napake in s tem povezanimi kaznimi. Določili bomo fiksen datum za izplačilo plače, ki bo tudi naveden v obračunu, ki ga prejmete na prvi delovni dan v mesecu. Prav tako bomo že v januarju določili datum in višino regresa.

Obračun plače se odpre vsakega 1. v mescu, prav tako vam pošljemo elektronsko sporočilo z obračunom, v kolikor imate kakršnekoli zahteve ali želje nam to sporočite v prvem tednu ali v petih delovnih dneh od prejema obračuna (bolniške, dopust, štipendije) in podobno. V kolikor na obračun ne odgovorite, se smatra, da se z obračunom strinjate.

V kolikor ste zaposlili ali odpustili delavca, ga je potrebno prijaviti/odjaviti iz socialnih zavarovanj in je potrebno oddati M1, M2 ali M12 obrazec. Zaposlenega je potrebno prijaviti vsaj osem dni pred začetkom dneva in pet dni po preteku dela.

6. Knjigovodska listina – Bolniške, refundacije

Ko se bolniška zaključi je mogoče pridobiti bolniški list, tako se lahko uveljavlja pri spremembi OPSVZ obrazca, prav tako je potrebno poslati vlogo na ustrezni mail OELJ@ZZZS.SI.

7. Knjigovodska listina – Regres

Regres je potrebno izplačati najkasneje v prvi polovici poslovnega leta, prav tako je potrebno delavcu izplačati sorazmerni delež regresa v kolikor se ga zaposli med letom.

8. Knjigovodska listina – Povračila stroškov

Maksimalno neobdavčeno povračilo za prevoz na delo je 140€.

9. Knjigovodska listina – Dopust

Naredimo vam pravilnik o sorazmernem deležu, v kolikor je delavec, začel delati med letom. Petnajst dni je minimalno število dopusta, polovico ga lahko razpiše delodajalec.

10. Knjigovodska listina – Potni nalogi

V našem programu vam nudimo, da sami izpolnjujete potne naloge.